Historia duszpasterstwa Minsitranci Oaza młodzież Zespół Emmanuel Bierzmowanie

Historia licheńskich objawień rozpoczyna się w 1813r. na polach pod Lipskiem. Według tradycji to właśnie śmiertelnie rannemu podczas bitwy żołnierzowi Tomaszowi Kłosowskiemu ukazała się Maryja. Poleciła mu, aby odszukał obraz wiernie ją przedstawiający i zadbał o jej kult. Po powrocie do kraju Kłosowski odnalazł obraz dopiero w 1836 r. we wsi Lygota, zaś po kilku latach zawiesił go w grąblińskim lesie. Właśnie w tym lesie w 1850 r. Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce, staruszkowi z Grąblina. Maryja wzywała do pokuty, nawrócenia i odmawiania różańca. Jeśli się ludzie nie nawrócą, przyjdzie kara Boża. Poleciła też, aby Jej obraz przeniesiono w godniejsze miejsce i otoczono czcią. Pasterz Mikołaj rozgłaszał orędzie Matki Bożej, ale zlekceważono je. O przestrodze przypomniano sobie dopiero w 1852 r., gdy epidemia cholery dziesiątkowała ludność. Wtedy to tłumy zaczęły przybywać do Maryi i modlić się. Pasterz Mikołaj opowiedział o swoich widzeniach proboszczowi ks. Florianowi Kosińskiemu. Po badaniach wiarygodności w 1852 r. kuria biskupia w Kaliszu zarządziła przeniesienie obrazu do Lichenia do parafialnego kościoła pod wezwaniem św. Doroty. Od tego czasu datuje się kult Matki Bożej Licheńskiej W czasie II wojny światowej Cudowny Obraz ocalał dzięki trosce parafian, którzy uratowali obraz przed zniszczeniem.

Kalendarium:

- 1850 Objawienie Maryi w Grąblinie

- 1852 Przeniesienie Cudownego Obrazu do Lichenia

- 1949 Parafie w Licheniu obejmują księża Marianie

- 1967 Prymas Stefan Wyszyński Koronuje Cudowny Obraz

- 1994 Rozpoczęcie budowy Bazyliki

- 1995 Prymas Józef Glemp wmurował Kamień Węgielny Nowej Świątyni

- 1999 Papież Jan Paweł II Pobłogosławił Świątynie Matki Bożej Licheńskiej

- 2006 Przeniesienie Cudownego Obrazu